وزیر خارجه استرالیا در تجریش /تصاویر

وزیر خارجه استرالیا بعد از دیدار با محمدجواد ظریف راهی بازار تجریش شد.

.

(تصاویر) وزیر خارجه استرالیا در بازار تجریش

کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از جولی بیشاپ منتشر کردند که در بازار تجریش در حال خرید و انداختن عکس یادگاری با مردم تهران است.

.

(تصاویر) وزیر خارجه استرالیا در بازار تجریش
برخی کاربران مدعی شده اند که جولی بیشاپ با پیشنهاد محمدجواد ظریف راهی بازار تجریش شده است.