وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار مشخص شد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی آخرین وضعیت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار را تشریح کرد.
محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت واگذاری بیمه زنان سرپرست خانوار به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان با توجه به ابهاماتی که درخصوص شانه خالی کردن تامین اجتماعی از قبول این مسئولیت وجود دارد، اظهار کرد: ایده آل ترین وضعیت برای یک صندوق بیمه ای آن است که نسبت بیمه شدگان خود را افزایش دهد.
وی افزود: نسبت بیمه شدگان به دریافت کنندگان مستمری در دهه 70 رقم 25 بوده است، اما اکنون به 6.5 رسیده است، به معنای آنکه به ازای هر 6.5نفری که مستمری می گیرند، به یک نفر حقوق می پردازیم.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در این شرایط موضوع شانه خالی کردن تامین اجتماعی از قبول مسئولیت بیمه زنان سرپرست خانوار سوء تفاهم است، گفت: به وزیر رفاه درخواست کتبی دادیم برای آنکه کار بهتر انجام شود و سامان بهتری پیدا کند بیمه این قشر به یک صندوق واگذار شود.
زدا ادامه داد: از اعتباری که دولت برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته بود 50 درصد به تامین اجتماعی و 50 درصد به صندوق بیمه کشاورزان اختصاص داشت که ما در نامه به وزیر اعلام کردیم حاضریم ازحقوق خود بگذریم و کار از یک صندوق پیگیری شود.