پرچم حاج قاسم در تجمع مشهدی‌ها /عکس

خبرگزاری مهر: تجمع اعتراض آمیز مردم مشهد به زیاده خواهی های امریکا در مذاکرات هسته ای برگزار شد.

.

عکس: پرچم «حاج قاسم» در تجمع مشهدی ها