پزشک‌های ایرانی در راه یمن

4000 نفر از اعضای جامعه پزشکی با ارسال نامه به صلیب سرخ جهانی خواستار کمک رسانی به مردم یمن شدند.
بنابر اعلام وب‌دا، در متن بیانیه این پزشکان آمده است:
« جناب آقای دکتر پیر مائورر
ریاست محترم صلیب سرخ جهانی
سلام علیکم
تجاوز غیرقانونی، وحشیانه و ظالمانه رژیم آل سعود به مردم بی‌دفاع یمن که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد کثیری از زنان، کودکان و غیرنظامی‌ها شده است؛ علاوه بر جریحه‌دار کردن وجدان بشری، اصول بنیادی اخلاق و تمامی کنوانسیون‌های رسمی حقوق بشر را نیز آشکارا نقض کرده است.
کمبود شدید امکانات درمانی و دارویی، سکوت مجامع بین‌المللی و محافل حقوق بشر در نادیده گرفتن این مظلومیت و نسل کشی وضع بسیار ناگوار و فاجعه آمیزی را برای مردم این کشور رقم زده است.
اگر آن سازمان در این فاجعه انسانی نتواند به وظایف اصلی خود در امدادرسانی به آسیب دیدگان و ارسال کمک‌های دارویی و بهداشتی به مردم مظلوم آن منطقه عمل کند، آیا توانسته است به اهداف پیش روی خود دست یابد؟
بدون تردید سکوت در برابر جنایات رژیم آل سعود اعتبار سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را زیر سوال برده است.
در چنین شرایطی ضروری است کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با روشن ساختن افکار عمومی مردم جهان برای کمک‌رسانی به آسیب دیدگان این فاجعه انسانی اقدام عملی و موثر انجام دهد.
امضا کنندگان این نامه اعتقاد دارند که نهادهای بشر دوستانه بین‌المللی به همراه خیل عظیم اعضای آن توانایی آن را دارند که با اقدامات موثر بهداشتی و درمانی، خدمات انسان دوستانه به مردم مظلوم یمن ارایه نموده و جلوی این نسل کشی را بگیرند.
ما 4000 نفر اعضای جامعه پزشکی، از کمیته صلیب سرخ و آن مقام محترم مصرانه درخواست داریم اقدامات مناسب برای اعزام پزشکان و پرستاران داوطلب را برای ارایه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی و حمایتی به مردم مظلوم یمن با کمک‌های بشردوستانه از راه‌های مختلف به عمل آورد.
ما آمادگی داریم تا پشتیبانی و همکاری کامل خود را درباره هرگونه ابتکار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی جهت پشتیبانی موثر از مردم یمن ارایه کنیم.»