پوشش جدید خانم نماینده /تصاویر

بعد از اعتراض های صورگرفته بر سر انتخاب نادرست پوشش نماینده پارلمان اروپا، این نماینده در دیدار خود با وزیر امور خارجه نحوه حجاب خود را اصلاح کرد.

.

خانم نماینده حجابش را تغییر داد

 خانم نماینده حجابش را تغییر داد

خانم نماینده حجابش را تغییر داد

خانم نماینده حجابش را تغییر داد