گفتگوی یک ربات خانگی با هاشمی رفسنجانی / تصاویر

آیت االله هاشمی رفسنجانی امروز در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه آزاد با یک ربات گفتگو کرد.

ربات خانگی از طرح های پژوهشی واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی است که نسل پنجم آن در این نمایشگاه عرضه شده است.

این ربات دارای قابلیت هایی همچون تمیز کردن خانه،‌ شناخت صاحب خود و تماس با اورژانس در مواقع اضطراری است.

در جریان دیدار آیت الله هاشمی این ربات پس از تقدیم دسته گلی حضور ایشان را با جمله ذیل خوش آمد گفت: «مقدم آیت الله هاشمی رفسنجانی را به نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی خیر مقدم می گوییم.»

آیت الله هاشمی  نیز ضمن ابراز خرسندی از این ربات خانگی تشکر کرد.

 گفتگوی یک ربات خانگی با هاشمی رفسنجانی

 گفتگوی یک ربات خانگی با هاشمی رفسنجانی

گفتگوی یک ربات خانگی با هاشمی رفسنجانی

ایسکا نیوز