ریما گشت سالیان سفر
فوتبال
فوتبال
اخبار روز
۱۷ دی ۱۳۹۴, ۱۲:۵۱ ب.ظ

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب

vakonesh.com58ee9e8112ea33c84756a18115f071a9

تعبیر خواب

vakonesh.comba36b6920738f7c1edffac3fd77891a7

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

___________________________________

تعبیر خواب عروسی به  روایت جابرمغربی

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

___________________________________

تعبیر خواب به عروسی روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

سارا ابراهیمی
459 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *