300 دقیقه‌ مکالمه فقط 2000 تومان

ایرانسل از امکان 300 دقیقه مکالمه با یک مشترک خاص ایرانسلی دیگر، با پرداخت 2000 تومان خبر داد.
 مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور تلفن همراه کشور، با شماره گیری کددستوری #10*3*555* و پرداخت 2000 تومان می‌توانند با انتخاب یک شماره ایرانسلی دیگر، از 300 دقیقه مکالمه رایگان با آن شماره برخوردار شوند.
ایرانسل اعلام کرد: این طرح یک ماهه، ویژه مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری است و در صورتی که متقاضیان از طرح‌های تعرفه رنگی استفاده کنند، امکان بهره‌مندی آنان از این سرویس مقدور نیست؛ اطلاع از باقیمانده اعتبارمکالمه این طرح با شماره گیری کد دستوری #51*141* ممکن است.