استقلالی‌ها در کارگاه ساخت حرمین عسکریین /تصاویر

بازیکنان استقلال از کارگاه ساخت بارگاه حرمین عسکریین دیدن کردند. سایت باشگاه استقلال خبر داد که بازیکنان و کادرفنی استقلال پیش از مصاف با صبای قم با حضور در کارگاهی که در حال ساخت بارگاه برای حرمین عسکریین بود، از نحوه ساخت بارگاه دو حرم شریف دیدن کردند.
.

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین

(تصاویر) استقلالی‌ها در کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین