اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی / تصاویر

دایی که در سفر انگلیس به سر می برد از باشگاه استوک سیتی بازدید کرد و از رییس این باشگاه پیراهنی با نام خودش را تحویل گرفت.

اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی
اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی
اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی
اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی
اهدای پیراهن استوک سیتی به علی دایی
علی دایی
علی دایی
علی دایی
علی دایی
علی دایی