ایست قلبی کشتی‎گیر جوان ایرانی

کشتی‎گیر خرم‎آبادی در حین تمرین جانش را از دست داد.
مجتی چنگایی روز گذشته در سالن انوشیروان رضایی مشغول تمرین کشتی بود که بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
او متولد سال 1370 بود و در وزن 60 کیلوگرم کشتی می‌گرفت.
به گفته نزدیکان این کشتی‌گیر،حریف تمرینی وی کارت عضویت باشگاه نداشته و 20 کیلوگرم سنگین‎تر بوده است.
متأسفانه چنگایی بیمه نبوده و این موضوع در بیشتر باشگاه‎های استان به چشم می‎خورد. پیکر این مرحوم کالبد شکافی شده و در قبرستان خضر به خاک سپرده شد.