تصاویری از دیدار استقلال و پرسپولیس

مسابقه فوتبال تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس

ایسنا