جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ /تصاویر

اسپانیا را بالای سر ببرند.

گل های لیونل مسی و تک گل نیمار کافی بود تا شاگردان انریکه دومین جام قهرمانی را در این فصل بدست آوردند و خود را برای فتح سه گانه آماده کنند.
.

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ

عکس: جشن قهرمانی بارسلونا در نیوکمپ