دختران یخ نورد در ایران /تصاویر

زهره عبدالله خانی ، عضو تیم ملی صخره نوردی، دارای چند مدال قهرمانی از مسابقات مختلف جهانی است. وی برای حضور در مسابقات بین المللی در ارتفاعات “حسن در” تمرین می کند.

.

دختران یخ نورد ایرانی

دختران یخ نورد ایرانی

 دختران یخ نورد ایرانی

 دختران یخ نورد ایرانی

دختران یخ نورد ایرانی

برنا