دوقلوهای خارجی پرسپولیس

مایکل اومانیا و بنستون دو بازیکن خارجی این فصل پرسپولیس تبدیل به دوقلوهای جدید و البته خارجی این تیم شده اند.


این دو بازیکن که در تمرینات نیز سعی می کنند آیتم ها را با همکاری یکدیگر انجام دهند. در این بین گفته می شود بنستون برای حضور در ایران و پرسپولیس نیز پیش از این با مدافع ملی پوش کاستاریکایی پرسپولیس مشورت کرده بود.