رئیس آب پاکی را روی دست کروش ریخت

سردار آزمون و جهانبخش؛ این دو بازیکن جوان و آینده دار فوتبال ایران تبدیل به مناقشه تیم امید و بزرگسالان شدند.

به گزارش خبرگزاری واکنش؛ کروش اعتقاد داشت بازی با شیلی و سوئد فرصتی حیاتی برای این بازیکنان است تا خودش را نشان دهند و از سویی خاکپور تاکید داشت در بازی های مرحله اول المپیک تیم امید را همراهی کنند. در نهایت به نظر می رسید زور کروش و تیم ملی چربیده و سردار و جهانبخش، در اردوی فردودین کنار تیم کروش خواهند بود. اما حالا کفاشیان حرف هایی می زند که نشان می دهد داستان چیز دیگری است. او در این باره می گوید: «من باید در این باره با کروش حرف بزنم. المپیک برای ما مهم است. ترجیح می دهم این دو بازیکن را به تیم المپیک بدهیم. می دانم کروش روی حرف ما حرف نمی زند و این کار را انجام می دهد.» او ادامه می دهد: «ما قبلا هم این کار را کرده ایم. سردار را از تیم بزرگسالان گرفتیم و به تیم ملی جوانان دادیم. پس دفعه اول نیست که این کار را می کنیم. امیدواریم این دفعه هم بتوانیم آنها را در اختیار تیم امید قرار دهیم.»