رفتار عجیب مامور سعودی با مهدی طارمی

از شانس مهدی این مامور طرفدار الهلال بود و آنجا هم کری قدیمی بین الهلال و النصر وجود دارد. این مامور به مهدی گفت:«عجب چیپی زدی به تیم النصر.»
مهدی طارمی باورش نمی شد که در میان همه بازیکنان پرسپولیس در عربستان از همه ساده تر مراحل خروجی اش انجام شود.

در دو ماه گذشته تقابل های تیم های ایرانی و عربستانی حساسیت ها زیادی به همراه داشته. بعد از رفتار بد گلزن النصر در عربستان به پرسپولیس ، مهدی طارمی ، گلزن پرسپولیس در بازی دو تیم در تهران هم کار او را تلافی کرد. رفتاری که اگرچه از سوی هواداران تیمش ستوده شد اما بسیاری از بزرگان فوتبال ایران برای انجامش به این جوان محبوب و با آتیه خرده گرفتند و از او خواستند که برای بدل شدن به یکی از بزرگان فوتبال ایران ، اسیر این فضاهای احساسی نشود.

طارمی اما بعد از آن به سوژه ای برای نشریات عربستانی بدل شد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. به طوری که خودش گمان می برد ویزای ورود به عربستان برایش صادر نشود یا در فرودگاه ریاض با برخوردی تند مواجه شود. بعد از اینکه پرواز پرسپولیس با 5 ساعت، تاخیر توانست وارد ریاض شود ، این گمانه زنی ها افزایش یافت اما طارمی در مراحل تقریبا 3 ساعته خروجی کاروان پرسپولیس ،ساده ترین پروسه خروجی را طی کرد. اما آنچه بیش از همه چیز مهدی را شوکه کرد جمله ای بود که مامور گیت خروجی به او گفت. از شانس مهدی این مامور طرفدار الهلال بود و آنجا هم کری قدیمی بین الهلال و النصر وجود دارد. این مامور به مهدی گفت:«عجب چیپی زدی به تیم النصر.» جمله ای که طارمی اصلا انتظار شنیدنش را نداشت. او باورش نمی شد این قدر بی دردسر از گیت خروجی فرودگاه بگذرد.