قیچی برگردان فرهاد مجیدی در استخر /تصاویر

فرهاد مجیدی، بازیکن سابق باشگاه استقلال تصویر زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

.

(تصویر) قیچی برگردان فرهاد مجیدی در استخر

 

(تصویر) قیچی برگردان فرهاد مجیدی در استخر