هجوم پرسپولیسی‌ها به اینستاگرام روحانی

اخیرا مد شده خواسته های فوتبالی در صفحه اجتماعی رئیس جمهور ایران مطرح می شود.
جام نیوز: پس از لغو مزایده چهارم دو باشگاه بزرگ پایتخت، هوادران پرسپولیس سراغ صفحه رئیس جمهور در اینستاگرام رفته اند.

هجوم پیغام هواداران پرسپولیس در صفحه روحانی هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود و آنها خواسته هایشان را از این طریق مطرح کرده اند: «تورو خدا تکلیف پرسپولیس را روشن کنید.» «هدف مسئولین نابودی پرسپولیسه.»

برخی از هواداران پرسپولیس حتی از یکی از خریداران باشگاه شدیدا حمایت کرده و نوشته اند: «چرا به هدایتی نمی دید پرسپولیس رو.» «اگه میخواید پرسپولیس به روزهای موفقیت و اوج برگرده خب واگذار کنید کی از هدایتی بهتره… اگه اهدافه دیگری رو دنبال می کنید تکلیف رو روشن کنید.»