همسر و دختر آقای گل جام جهانی/ عکس

جمیز رودریگز مهاجم کلمبیا تا کنون با ۶ گل آقای گل جام جهانی است.

rgeg