پیش به سوی جام جهانی یوز های ایرانی

پیش به جلو یوز ایرانی …

مسی پرپر …

غیرت ایرانی در جام جهانی داره موج میزنه …

انتظار برای شروع رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴

10320927_1508394436047276_1471593862913536136_o