قیمت انواع سکه و طلا چهارشنبه 94/02/02

تراز: قیمت انواع سکه و طلا در بازار امروز چهارشنبه 94/2/2 به شرح زیر است:

جدول/ قیمت انواع سکه و طلا (۹۴/۲/۲)

تراز: قیمت انواع سکه و طلا در بازار امروز چهارشنبه ۹۴/۲/۲ به شرح زیر است:
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
سکه طرح قدیم ۹۶۱,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰
سکه تمام – امامی ۹۶۲,۰۰۰ ۹۶۲,۰۰۰
نیم سکه ۴۹۷,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
ربع سکه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
سکه گرمی ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸,۴۶۰ ۹۸,۴۶۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱۰۳,۹۲۰ ۱۰۳,۹۲۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱۰۹,۳۹۰ ۱۰۹,۳۹۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱۲۰,۳۴۰ ۱۲۰,۳۴۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱۳۱,۲۸۰ ۱۳۱,۲۸۰
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) ۴۲۶,۵۰۰ ۴۲۶,۵۰۰