قیمت سکه و طلا در بازار 94/02/07

در بازار داخلی هر گرم طلای ۱۸عیار نهصد و هفتاد و دو هزار و پانصد تومان هزار تومان قیمت خورده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم نسبت به روز قبل سه هزار تومان افزایش داشته اند.
پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر: در بازار داخلی هر گرم طلای ۱۸عیار نهصد و هفتاد و دو هزار و پانصد تومان هزار تومان قیمت خورده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم نسبت به روز قبل سه هزار تومان افزایش داشته اند.

در صرافی ها هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با چهار هزار تومان افزایش ۴۹۸ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی نیز بدون تغییر ۲۷۵ هزار تومان و سکه یک گرمی هم با هزار تومان افزایش به ارزش ۱۸۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار

قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار