آزاد کردن شیرهای دریایی در دریا/عکس

رها کردن شیرهای دریایی در دریا در کالیفرنیا

108243_224