آلودگی نفتی در سواحل /تصاویر

نشت نفت از یکی از لوله های انتقال نفت نزدیک سواحل سانتاباربارای کالیفرنیا بخش های وسیعی از ساحل و آب دریا را آلوده کرده است. این اتفاق چند روز پیش رخ داد و عملیات پاکسازی سواحل و آب دریا و نجات پرندگانی که به نفت آلوده شده اند، همچنان ادامه دارد.
یکی از مسئولان شرکت نفتی که صاحب این لوله بود در کنفرانسی خبری گفت تحقیقات درباره علت نشت نفت از این لوله ادامه دارد. تکه هایی از لوله که دچار ترکیدگی شده، به آزمایشگاه فرستاده شده است تا علت این اتفاق معلوم شود. بعد از آن که علت مشخص شد، تدابیری اتخاذ خواهیم کرد تا چنین اتفاقی تکرار نشود.
یکی از ماموران گارد ساحلی گفت: تا کنون نیروهای ما توانسته اند هشت هزار گالن نفت مخلوط شده با آب دریا را جمع آور کنند. ما سعی می کنیم لکه های نفتی را به صورت متمرکز درآوریم و بعد از روی آب جمع آوری کنیم. متاسفانه پاکسازی چنین مواردی زمان زیادی می برد و نمی توان دقیقا گفت چه زمانی پاکسازی تکمیل می شود تا منطقه برای استفاده مردم ایمن شود.
.
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا
(تصاویر) آلودگی نفتی در سواحل کالیفرنیا