احمدی‌نژاد سکوتش را شکست

ahmadi nezhad
ahmadi nezhad

بعد از گزارش صدمین روز رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد سکوتش را شکست و در یک نامه رسمی از روحانی دعوت کرد تا در مناظره‌ای رودررو، پاسخگوی عملکرد خود و اطرافیانش باشد.