اعدام استاد دانشگاه به دست داعش /تصاویر

پورتال خبری واکنش:  گروه تروریستی داعش یک عالم و استاد اهل سنت در دانشگاه استان صلاح الدین عراق را به ظن گرایش به مذهب حقه تشیع و حمایت از بسیج مردمی عراق اعدام کرده است. بنا بر گزارشهای منتشره از سوی واحد رسانه ای این گروه تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی و ترکیه، دکتر “احمد القیسی” استاد و رییس دانشکده فقه اهل سنت دانشگاه استان صلاح الدین عراق را روز گذشته با شلیک گلوله به پشست سر اعدام کرده است.

اعدام استاد اهل سنت عراقی توسط داعش+تصاویر
اعدام استاد اهل سنت عراقی توسط داعش+تصاویر
لازم به ذکر است که با آغاز حمله گروه تروریستی تکفیری داعش به مناطق مختلف کشور عراق، مرجعیت عالی مذهبی این کشور با صدور فتوای بسیج مردمی برای جهاد علیه تروریستها نقش محوری را در ناکامی روز افزون ایرن گروه در نیل به اهداف آن ایفا کرده است. میلیونها عراقی کرد و ترکمن و عرب و شیعه و سنی و مسیحی در پس از ثبت نام و طی دوره های آموزش نظامی به بهه های نبرد علیه تروریسم تکفیری پیوسته اند.
اعدام استاد اهل سنت عراقی توسط داعش+تصاویر
اعدام استاد اهل سنت عراقی توسط داعش+تصاویر
در این میان حمایت و حضور بسیار گسترده برادران اهل سنت عراقی در کنار شیعیان و مسیحیان این کشور برای مبارزه با داعش، ادعاهای این گروه و برخی کشورهای مرتجع حامی آن در حمایت داعش از اهل سنت عراق در مقابل سایر طوایف را بشدت زیر سوال برده است.به همین دلیل طی ماهها اخیر کستار شترده رهبران و مشایخ اهل سنت عراق بصورت ویزه در دستور کار گروه تروریستی داعش قرار گرفته است.
اعدام استاد اهل سنت عراقی توسط داعش+تصاویر