بیانیه الیزه به اظهارات تند”گاگامه”علیه فرانسه

inde1x

بیانیه کاخ الیزه در شرایطی منتشر شد که گاگامه دولت وقت فرانسه را به داشتن نقش مستقیم و آشکار در کشتار هوتوها و توتسی ها متهم کرده است.

در بیانیه الیزه که به امضای فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه رسیده، آمده است: ما وظیفه داریم تمام تلاش خود را بکار ببندیم تا اینگونه فجایع تکرار نشود.

بنابر این گزارش، دربیانیه الیزه اشاره به روابط سرد پاریس و کیگالی نشده است.