بی‌ رحمی سربازان اسرائیلی/عکس

برخورد وحشیانه سربازان رژیم صهیونیستی با یک زن فلسطینی،که قصد تخلیه .تخریب خانه او را دارند.
109165_662