ترکیه از توافق هسته ای ایران استقبال کرد

IMG15031212

ترکیه از توافق هسته ای ایران استقبال کرد
ترکیه با استقبال از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خواستار برداشتن قدم های بیشتر در این راه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت ، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای از دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق هسته ای تقدیر کرد.

در این بیانیه توافق اخیر اولین گام عینی برداشته شده از سوی دو طرف بعد از سال 2010 خوانده شده است.

در این بیانیه ذکر شده است که طبیعتا این توافق شکل دهنده آغاز یک روند و اقداماتی است که اعتمادسازی را هرچه بیشتر خواهد کرد.

در این بیانیه از طرف ها خواسته شده با حفظ روند مثبت فعلی گام ها بیشتری در این راه بردارند تا نتیجه نهایی مورد رضایت همه باشد.

ترکیه در این بیانیه اعلام کرده است برای حمایت از این روند آماده هر گونه تلاشی است.

در این بیانیه آمده است که ترکیه از حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کند در عین حال خواستار رعایت مقررات NPT است.