تصویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال

تصاویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال؛ خبرگزاری فرانسه از افزایش شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی جنگل در پرتغال به 25 نفر خبر داد.
تصاویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال