تنها زیر دریایی بازمانده انگلیس/عکس

تنها زیر دریایی بازمانده انگلیس از زمان جنگ دوم جهانی در موزه نیروی دریایی

103516_613