تولد دومین فرزند شاهزاده ویلیام /تصاویر

کیت میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام، بزرگترین فرزند شاهزاده ولز و دایانا، و نوهٔ الیزابت دوم، ملکه انگلستان در زایمان دومش صاحب یک دختر شد.
کیت میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام که روز گذشته از بیمارستان “سنت ماری” مرخص شد در زایمان دومش صاحب یک دختر شد؛ جرج، فرزند اول کیت نیز در همین بیمارستان به دنیا آمده بود.
فرزند دوم کیت میدلتون، چهارمین عضو خاندان سلطنتی است که پس از برادرش، پدر و پدربزرگش در صف جانشینی تاخ و تخت ملکه انگلیس قرار دارد. عکس های رویترز از مرخضی کیت میدلتون از بیمارستان را در زیر می بینید.
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون
(تصاویر) تولد دومین فرزند کیت میدلتون