داعش خودرو شورلت را کافر خواند /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:کاربران عربستانی در اینترنت با منتشر کردن یک قبض جریمه از تروریست های داعشی به تکفیر ماشین “شورلت” توسط تروریست های داعشی اشاره کرده اند!!

 

داعش خودرو شورلت را کافر خواند