دمشق به کنترل داعش در آمد

بخش اعظم اردوگاه یرموک دمشق به کنترل داعش در آمد.

سازمان آزادیبخش فلسطین مستقر در رام الله اعلام کرد در حمله امروز داعش، بخش اعظم اردوگاه یرموک دمشق به سیطره اعضای این گروه درآمد.

“انور عبدالهادی” رئیس اداره سیاسی در “سازمان آزادیبخش فلسطین” در سوریه اعلام کرد: جنگجویان داعش صبح امروز به اردوگاه حمله کردند و اکثر مناطق آن را در کنترل خود گرفتند. درگیری ها میان داعش و افراد مسلح موجود در اردوگاه یرموک ادامه دارد.

اردوگاه یرموک محل زندگی شمار زیادی از آوارگان فلسطینی و هم اکنون به شکل شهرک بزرگی است.

این اردوگاه در حومه جنوبی دمشق و بخشی از پایتخت سوریه است.

عصر ایران