دیدار بشار اسد و همسرش با فرزندان شهدا/عکس

دیدار بشار اسد و همسرش با فرزندان شهدا در روز شهدا در دمشق

108248_877