زن تک تیرانداز گارد ریاست جمهوری سوریه/عکس

“میرفت سعید” اولین شهید زن عضو گارد ریاست جمهوری ارتش سوریه که در منطقه جوبر در حاشیه دمشق با اصابت تیر تک تیرانداز به سرش کشته شد

100422_125