سلفی وزیر خارجه با بچه فیل /تصاویر

جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال سلفی گرفتن با بچه فیل در سفر به کنیا.
.

سلفی جان کری با بچه فیل (عکس)

 

سلفی جان کری با بچه فیل (عکس)