طرح شکایت علیه اوباما در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

2473573_798

به نقل از خبرگزاری شین ‌هوا، مجلس نمایندگان آمریکا به طرح شکایت از باراک اوباما، رئیس جمهور این کشوردرباره آن چه که سوء استفاده وی از قدرت اجرایی قلمداد می شود، رأی مثبت دادند. 

مجلس نمایندگان آمریکا این قطعنامه را با 225 رأی مثبت جمهوری‌خواهان در برابر 201 رأی منفی دموکرات‌ها تصویب کرد.
طبق این طرح، جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌تواند به نمایندگی از کل این مجلس شکایت خود از باراک اوباما را تقدیم دادگاه فدرال کند.
جمهوری‌خواهان اوباما را به سوء استفاده از اختیاراتش در بخش‌هایی از قانون سلامت و درمان که به “اوباماکر”  شهرت دارد متهم می‌کنند.