قتل خواهر با ضربات مشت برادر

1-13920916004019

کارآگاهان برادري را که بخاطر مخالفت با ازدواج خواهرش، وي را به قتل رسانده بود، دستگير کردند.

 

 

 

از طريق تيم پزشکي بيمارستان سينا در هفتم مهرماه امسال يک فقره “فوت مشکوک” به کلانتري 109 بهارستان اعلام شد. با حضور مأموران کلانتري در محل و تحقيقات اوليه مشخص شد دختر 22 ساله ساکن خيابان اول نيروي هوايي در 21 شهريورماه و بنا بر اظهارات اعضاي خانواده اش به علت ليزخوردن روي سراميک و برخورد سر به زمين، به بيمارستان منتقل و نهايتا در هفتم مهرماه امسال فوت مي کند که تيم پزشکي بيمارستان در همان آغاز اقدامات درماني خود با آثار ضرب و جرح روي بدن متوفي برخورد مي کند.

 

 

 

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع “فوت مشکوک” و به دستور قاضي قريشي زاده، بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده را براي انجام تحقيقات در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

 

 

 

تحقيقات از سوي کارآگاهان اداره دهم در خصوص مرگ دخترجوان در شرايطي آغاز شد که اعضاي خانواده متوفي با وجود اطلاع از اعلام نظريه تيم پزشکي در خصوص فوت مشکوک دختر جوان اصرار بر عدم طرح شکايت و بسته شدن پرونده در دادسرا و پليس آگاهي را داشتند و همين موضوع فرضيه وقوع “جنايت خانوادگي” را در کارآگاهان قوت بخشيد.

 

 

 

کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي که در تحقيقات از اعضاي خانواده متوفي با همان اظهارات مشابه در خصوص “برخورد سر به سراميک حمام” روبرو بودند، به تحقيقات ميداني از محل سکونت متوفي و خانواده اش پرداخته و اطلاع پيدا کردند که از چند روز قبل از انتقال متوفي به بيمارستان چندين بار صداي درگيري ميان اعضاي خانواده و دختر جوان شنيده شده است.

 

 

 

با توجه به اطلاعات بدست آمده، کارآگاهان تحقيقات از اعضاي خانواده متوفي را در دستور کار خود قرار داده و سرانجام با بهره گيري از برخي تناقضات بدست آمده از اظهارات آنها موفق به شناسايي يکي از برادران متوفي به عنوان عامل درگيري در 21 شهريورماه امسال شدند.

 

 

 

برادر متوفي که چاره اي جز اعتراف نداشت، سرانجام در 13 آذرماه امسال لب به اعتراف گشود و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: “از چندي پيش اطلاع پيدا کرديم که خواهرم قصد دارد با جواني که مدتي با او آشنا شده ازدواج کند و به همين علت به تحقيقات از اين جوان و خانواده اش پرداختيم و اطلاع پيدا کرديم که اين شخص به دلايل مختلف نمي تواند موردي مناسب براي ازدواج خواهرمان باشد، با وجود بيان دلايل خود، خواهرم کماکان اصرار بر ازدواج با اين جوان داشت تا اينکه در روز حادثه اعلام کرد خانه را ترک خواهد کرد و مشغول جمع کردن وسايلش شد و با اصرار خواهرم براي ترک خانه روبرو شدم، لحظه اي کنترل خود را از دست داده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم که ناگهان سر خواهرم به شدت با ستون داخل خانه برخورد کرد و به حالت بيهوش روي زمين افتاد و …. “.

 

 

 

سرهنگ کارآگاه آريا حاجي زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: “با توجه به اعترافات صريح متهم در خصوص ضرب و شتم منجر به مرگ مقتوله، قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس صادره و متهم براي انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت”.