قطع برق به دلیل بیعت نکردن با تکفیریها!

2363727_596

ه نقل از مرکز خبری شبکه رسانه ای عراق: شورای عشایر نینوا اعلام کرد تروریست های تکفیری-بعثی جریان برق مناطقی را که با این گروه بیعت نکرده اند، قطع کرده است.

“زیاد حمد” عضو شورای عشایر نینوا اعلام کرد گروه های تروریستی تکفیری جریان برق مناطق “رطلة، القياره والبعاج” و مناطق محل سکونت عشایر “شمر و الجبور” که مخالف حضور تروریست ها هستند را قطع کرده اند.