ویلای مجلل شاه سعودی در سواحل فرانسه /تصاویر

پرتال خبری واکنشپادشاه عربستان به همراه هزار نفر همراه و ملازم روز گذشته برای گذراندن سه هفته تفریح در ویلای اختصاصی خاندان سعودی وارد شهر نیس در سواحل جنوبی فرانسه شد. قرق کردن بخشی از ساحل برای استفاده ملک سلمان و همراهانش ، اعتراض بخشی از مردم را برانگیخته است .

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)

ویلای اختصاصی شاه سعودی در سواحل فرانسه(+عکس)