پسر قذافی پس از دستگیری/عکس

مقامات لیبی، روز پنجشنبه، «ساعدی قذافی» پسر دیکتاتور معدم این کشور را از مقامات نیجر تحویل گرفتند.

511709_616