کافه گردش
بین الملل
۹ خرداد ۱۳۹۳, ۱:۳۷ ب.ظ

چگونگی درصد مشارکت مردم در انتخابات مصر

5

 با پایان گرفتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش ها در خصوص میزان مشارکت شهروندان مصری به دلیل مخالفت های گسترده با برگزاری این انتخابات متفاوت است.

 برخی از رسانه ها و موسسات حقوق بشری که این انتخابات را غیر شرعی و غیر قانونی می دانند براساس مستندات خود آمار شرکت کنندگان در این انتخابات را بسیار پایین اعلام کرده اند و در مقابل رسانه های موافق برگزاری انتخابات که بیشتر از طیف لیبرال و نظامی هستند میزان مشارکت مردم را مناسب توصیف نموده اند.

نکته جالب در ارائه آمارها از سوی طرفین اختلاف بسیار زیاد آمارها است که تا حدودی غیر عادی به نظر می رسد.

این انتخابات دومین انتخابات پس از پیروزی انقلاب ملت مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک است. اولین انتخابات در سال ۲۰۱۲ م با حضور گسترده مردم برگزار شد که طی آن برای نخستین بار یک رئیس جمهور غیر نظامی از سوی مردم برگزیده شد. اما این رئیس جمهور یکسال بیشتر دوام نیاورد و در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ م طی تحرکاتی که با حمایت نهادهای نظامی هم مواجه شد، ساقط گردید.

از آن زمان به بعد دولت موقت در راس امور مصر بود که ماموریت اصلی آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات پارلمانی است. این دولت موقت ماموریت نخست خود یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را طی هفته جاری به انجام رساند و پس از این باید انتخابات مجلس الشعب را برگزار نماید.

با این وجود موسسه دیدبان حقوق و آزادی‌ها در کشورهای عربی با صدور اطلاعیه ضمن انتقاد از برگزاری غیر شفاف انتخابات در مصر نسبت رای دهندگان حقیقی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر را نزدیک به ۱۲ درصد اعلام کرد. این در حالی است که برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر با توجه به تحریم این انتخابات از سوی برخی از جریانها همچون جوانان جنبش ۶ آوریل و اخوان المسلمین میزان مشارکت را بالای ۴۵ درصد عنوان کرده اند. گفتنی است میزان مشارکت در نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم مبارک در سال ۹۱ خورشیدی ۵۱/۵۸ درصد بوده است و این در حالی است که با توجه به حضور دو نماینده از دوجریان عمده مصری در این انتخابات (محمد مرسی به عنوان نماینده جریان اسلام گرا و احمد شفیق به عنوان نماینده لیبرالها، بازماندگان رژیم مبارک و…) شمار زیادی از مصریها تمایل داشتند در اولین انتخابات آزاد پس از چند دهه دیکتاتوری مشارکت کنند.

موسسه  دیده بان حقوق و آزادی ها با انتشار نموداری از میزان آرای اخذ شده بر روی پایگاه اینترنتی اش ، نوشت: این آمارها نشان می دهد برخلاف گفته حاکمان مصر، نسبت واقعی رای دهندگان ۱۱/۹۲ بوده است.

این موسسه  در اثبات ادعای خود نوشت: این گزارش براساس فعالیت مستمر یک گروه کاری مستقر در همه استانهای مصر و در بین ناظران انتخاباتی و معتمدان محلی تهیه و منتشر شده است. موسسه دیده بان حقوق و آزادی ها با توصیف انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر به « نمایش نامه طنز» نوشت که  اتهامات بین المللی و داخلی  زیادی در خصوص عدم شفافیت روند برگزاری انتخابات و عدم مصداقیت نتایج آن صورت گرفته است.

این آمار را علاوه بر سایت موسسه یاد شده سایت های وابسته به جنبش جوانان ۶ آوریل و سایت های هوادار جنبش اخوان المسلمین نیز منتشر کردند.

براساس این گزارش درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری مصر به تفکیک استانها به شرح زیر است:

-استان « البحرالاحمر» : ۷/۹۲ درصد

-استان الوادی الجدید: ۷/۸۵  درصد

-استان اسوان : ۱۰/۶۱ درصد

-استان الاقصر : ۱۲/۶۴ درصد

-استان قنا : ۱۲/۸۱ درصد

-استان سوهاج : ۱۲/۳۴ درصد

-استان  اسیوط: ۱۰/۷۸ درصد

-استان المنیا : ۸/۲۳ درصد

-استان بنی سویف : ۸/۹۸ درصد

-استان الفیوم : ۸/۹۵ درصد

-استان مطروح : ۷/۹۵ درصد

-استان الاسکندریه: ۱۱/۵۳ درصد

-استان البحیره : ۹/۶۵ درصد

-استان کفرالشیخ: ۱۲/۷۳ درصد

-استان دمیاط : ۱۱/۷۶ درصد

-استان الدقهلیه: ۱۱/۴۷ درصد

-استان الغربیه: ۱۱/۴۹ درصد

-استان الشرقیه: ۱۱/۸۰ درصد

-استان جنوب سینا: ۱۰/۹۷ درصد

-استان شمال سینا: ۱۱/۲۴ درصد

-استان پورت سعید: ۱۱/۸۵ درصد

-استان سوئز: ۱۰/۶۱ درصد

-استان اسماعیلیه: ۱۰/۷۶ درصد

-استان المنوفیه : ۱۲/۸۴ درصد

-استان القلیوبیه : ۱۱/۷۲ درصد

-استان الجیزه : ۱۲/۲۹ درصد

-استان قاهره: ۱۲/۹۱ درصد

برهمین اساس رسانه های مصری طرفدار برگزاری این انتخابات از جمله روزنامه الیوم السابع  و … اطلاعات خود از میزان مشارکت مردم مصر به تفکیک استانها را به شرح زیر اعلام کردند. 

– استان « البحرالاحمر» : ۹۶٫۸ درصد   ( میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۳٫۵ درصد )

– استان الوادی الجدید: ۴۳٫۹ درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۵٫۴ درصد )

– استان اسوان : ۳۵٫۸ درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۳۷٫۹ درصد )

– استان الاقصر : ۴۷٫۹ درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۰٫۳ درصد )

– استان قنا : ۳۳٫۴ درصد           (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۳۳٫۱ درصد )

– استان سوهاج : ۱۹٫۲ درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۰٫۱ درصد)

– استان  اسیوط: ۳۳ درصد         (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۴٫۶ درصد )

– استان المنیا : ۳۵٫۱ درصد        (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۱٫۸ درصد)

– استان بنی سویف : ۳۵٫۸ درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۵٫۹ درصد)

– استان الفیوم : ۳۰٫۴  درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۰٫۶ درصد )

– استان مطروح : ۲۸٫۹ درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۰٫۶ درصد )

– استان الاسکندریه: ۴۹٫۹ درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۳٫۷ درصد)

– استان البحیره : ۴۶٫۸ درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۹٫۴ درصد )

– استان کفرالشیخ: ۵۰٫۳ درصد   (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۲٫۶ درصد)

– استان دمیاط : ۵۲٫۲ درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۵٫۹ درصد )

– استان الدقهلیه: ۵۵٫۱ درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۳٫۳ درصد)

– استان الغربیه: ۵۹٫۱ درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۵٫۸درصد)

– استان الشرقیه: ۵۴٫۷ درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۶٫۶ درصد)

– استان جنوب سینا: ۴۹٫۳ درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۰٫۸ درصد)

– استان شمال سینا: ۳۵٫۴ درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۴۶٫۹ درصد)

– استان پورت سعید: ۶۰٫۹ درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۸٫۱ درصد )

– استان سوئز: ۴۶٫۸ درصد          (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۶٫۰ درصد )

– استان اسماعیلیه: ۵۰٫۳ درصد   (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۵٫۵ درصد )

– استان المنوفیه : ۶۲٫۶ درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۶۱٫۵ درصد )

– استان القلیوبیه : ۵۵٫۵ درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۷٫۹ درصد)

– استان الجیزه : ۴۲٫۷ درصد        (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۴٫۸ درصد )

– استان قاهره: ۵۰ درصد            (میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۱ : ۵۴٫۸ درصد)

 این در حالی است که بنابر گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکی پدیا به نقل از سایت کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر میزان مشارکت مردم این کشور به تفکیک استان در انتخابات سال ۹۱ خورشیدی (۲۰۱۲ م ) به قرار زیر است:

– استان « البحرالاحمر» : ۴۳٫۵ درصد

– استان الوادی الجدید: ۴۵٫۴ درصد

– استان اسوان : ۳۷٫۹ درصد

– استان الاقصر : ۴۰٫۳ درصد

– استان قنا : ۳۳٫۱ درصد

– استان سوهاج : ۴۰٫۱ درصد

– استان  اسیوط: ۴۴٫۶ درصد

– استان المنیا : ۵۱٫۸ درصد

– استان بنی سویف : ۵۵٫۹ درصد

– استان الفیوم : ۵۰٫۶ درصد

– استان مطروح : ۴۰٫۶ درصد

– استان الاسکندریه: ۵۳٫۷ درصد

– استان البحیره : ۴۹٫۴ درصد

– استان کفرالشیخ: ۴۲٫۶ درصد

– استان دمیاط : ۵۵٫۹ درصد

– استان الدقهلیه: ۵۳٫۳ درصد

– استان الغربیه: ۵۵٫۸درصد

– استان الشرقیه: ۵۶٫۶ درصد

– استان جنوب سینا: ۴۰٫۸ درصد

– استان شمال سینا: ۴۶٫۹ درصد

– استان پورت سعید: ۵۸٫۱ درصد

– استان سوئز: ۵۶٫۰ درصد

– استان اسماعیلیه: ۵۵٫۵ درصد

– استان المنوفیه : ۶۱٫۵ درصد

– استان القلیوبیه :: ۵۷٫۹ درصد

– استان الجیزه : ۵۴٫۸ درصد

– استان قاهره: ۵۴٫۸ درصد

با این وجود براساس گزارشات منتشر شده از سوی دولت برآمده از دستور عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و رئیس جمهور کنونی مصر،  از مجموع آرای اخذ شده (۲۵۰۳۹۳۷۸)  عبدالفتاح السیسی  با کسب  ۲۳۲۶۴۳۰۶ رای  یعنی ۹۲/۹ درصد آرا رتبه نخست  و حمدین صباحی با کسب  ۷۵۲۳۰۰ رای حایز رتبه دوم شد.براساس گزارش این روزنامه ها تعداد آرای باطله نیز ۱۰۲۲۷۷۲ رای بوده که از تعداد آرای حمدین صباحی بیشتر بود.این رسانه ها با لحن تحقیر آمیزی با ذکر این نکته که درصد آرای باطله از درصد آرای صباحی بیشتر بوده به انعکاس گسترده این خبر پرداختند.این در حالی است که صباحی در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر (۲۰۱۲) با ۲۱٫۵ درصد آراء در رتبه سوم قرار گرفت. رای قابل توجه صباحی بدون اینکه حزب مهمی از او حمایت کرده باشد شگفتی کارشناسان سیاسی را برانگیخت.او در دور نخست انتخابات سال ۲۰۱۲ م (۱۳۹۱ خورشیدی) با کسب  ۴٬۸۲۰٬۲۳۷ رای از مجموع  ۲۳٬۶۷۲٬۰۳۶ رای پس از محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارک رتبه سوم را به خود اختصاص داد.علاوه براین ، آرای کسب شده توسط حمدین صباحی که برخی رسانه های طرفدار السیسی مانور معناداری روی ارای وی و آرای باطله انجام می دهند در حالی است که صباحی در انتخابات گذشته در رقابت با مرسی، شفیق، عمروموسی و ابوالفتوح  در دور نخست در پنج  استان مصر بر رقبای قدرتمند خود که از پایگاه اجتماعی بیشتری برخوردار بودند پیشی گرفت. به عنوان مثال او در استان اسکندریه ۵۷۱ هزار رای (مرسی ۲۹۹ هزار و احمد شفیق ۲۱۲ هزار ) در استان بحرالاحمر ۲۲ هزار رای (مرسی ۱۴ هزار و احمد شفیق ۱۷ هزار)، در استان پورت سعید ۹۱ هزار رای (مرسی ۳۵ هزار و احمد شفیق ۳۵ هزار ۴۰۰ رای) ، استان قاهره  ۹۸۸ هزار رای (مرسی ۶۴۴ هزار و شفیق ۹۳۳ هزار )و در استان کفرشیخ ۴۸۶ هزار رای (مرسی ۱۳۳ هزار و شفیق ۶۳ هزار رای ) کسب کرد.

منیع: مشرق نیوز

سپیده تدین
477 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *