گوشت گربه می‌خوردیم

2470555_875

جنگ در سوريه ميليون‌ها نفر را در داخل و خارج از اين کشور آواره کرده است و بدترين تاثيرات اين جنگ بر کودکان سوری مشهود است.

يک دختر سوری که چندين ماه در محاصره زندگی کرده است، می‌گويد: محاصره شهر ما شرايط بسيار سختی را به وجود آورده بود، ما گوشت گربه می‌خورديم، در خانه ما حدود چهل موش و يک گربه بود، آن گربه موش‌ها را می‌خورد.

همسايگانمان برای ما گوشت می‌فرستادند، آنها در ابتدا به ما نمی‌گفتند که گوشت چيست، فردای آن روز به ما گفتند که گوشت گربه بوده است.

گفتنی است؛ از زمان حضور تروریست‌های چند ملیتی در سوریه، این عناصر نیابتی یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به مقاصد شوم خود را تحت محاصره قرار دادن مردم غیر نظامی می‌دانستند و با اعمال سیاست‌های غیر انسانی مردم مناطقی از سوریه را در محاصره نگه می‌داشتند