3 عروس انگلیسی داعش /عکس

خانواده سه دختر دانشجوی انگلیسی که بعنوان عروس جهادی به داعش پیوسته اند در بیانیه ای خواستار بازگشت آن ها به خانه شده اندخانواده این دختران که دو نفر آن 15 سال و یکی 16 ساله هستند از طریق مرز ترکیه به سوریه رفته اند.

خانواده یکی از این دختران در بیانیه ای خطاب به دخترش از وی خواسته است به کشورش بازگردد و به وی هشدار داده است سوریه محل خطرناکی است و آینده خوبی در انتظار وی نیست«شمشما بیگم» و «کادیزا سلطانه» نام دو تن از این دختران است که به بعنوان جهاد نکاحبه داعش در سوریه پیوسته اند و نام نفر سوم اعلام نشده است.تصویر زیر مربوط به پیش از پیوستن آن ها به داعش است.

 

 تصویری از 3 عروس انگلیسی داعش!

عصر خبر