جزئیات دریافت وام با پشتوانه یارانه نقدی

یارا کارت این روزها در فضای رسانه ای اقتصاد کشور کاربرد زیادی پیدا کرده است.

۲۷ اردیبهشت ماه بخشنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری صادر شد و به بانک ها اجازه داد به پشتوانه حسابی که یارانه خانوارها به آن واریز می شود، برای صاحب حساب یاراکارت صادر شود.

البته مسئولان بانک مرکزی در تبیین وظایف کارت های اعتباری از جمله یارا کارت در نظام بانکی گفته اند، قرار نیست همه شهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته باشند بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای بانکهاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه دریافت تسهیلات خرد را پوشش دهد.

1 – یارا کارت نام کارتی است که برای اعطای تسهیلات با پشتوانه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

2 – حداکثر وام پرداختی یارا کارت 5 میلیون تومان است.

3 – اگر چه سقف وام 5 میلیون تومان است اما این الزامی برای بانک ایجاد نمی کند. بلکه با توجه به میزان یارانه دریافتی شما سطح وام مورد تایید قرار می گیرد.

4 – مدت زمان بازپرداخت وام یارا کارت 3 تا 5 سال به تشخیص عامل پرداخت کننده است.

5 – سود بازپرداخت این وام 18 درصد است.

6 – بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص انجام می‌ شود.