قیمت آپارتمان‏ های پایتخت در هفته اخیر

متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی یک ماه نخست سال جاری معادل 4 میلیون و 370 هزار تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 22 پایتخت معادل 7/ 15 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک معادل 8/ 13 درصد تعلق داشته است.

جالب آنکه توزیع حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این ماه به گونه‏ای بوده‏است که در حدود 62 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی شهر تهران معامله شده‏اند.

در عین حال گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین سال جاری حاکی از آن است که بیشترین تعداد معاملات آپارتمان‏های مسکونی در شهر تهران به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر مترمربع بنا مربوط بوده است. آپارتمان‏های مسکونی در این دامنه قیمتی 7/ 12 درصد از معاملات نخستین ماه از فصل بهار سال جاری را تشکیل داده‏اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال جاری نشان می‏دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع 2/ 15 درصد اختصاص داشته است.