آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب در ۲۲ بهمن‌

سرهنگ رحمان علیدوست، معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان داشت: اضافه خدمت سه تا شش ماهه سربازانی که در حال خدمت هستند یا تا تاریخ بیست و دوم بهمن ماه ۹۳ برای انجام خدمت دوره ضرورت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ اقدام کنند، بطور کامل بخشیده می شود.وی افزود: ملاک بخشش اضافه خدمت، تاریخ ثبت درخواست اعزام به خدمت تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۳ است و در صورت ثبت درخواست باید در تاریخ مشخص شده به خدمت اعزام شوند.

براساس گزارش سایت پلیس، وی خاطرنشان کرد: بخشش اضافه خدمت صرفاً مربوط به اضافه خدمت سنواتی و دفترچه ایست و تبعات غیبت همچنان باقی است؛ لذا این دسته از سربازان به واسطه بخشش اضافه خدمتشان، مجاز به بهره‌مندی از معافیت هایی که یکی از شرایط آن، نداشتن غیبت است از قبیل: معافیت تحصیلی، کفالت ، استخدام و…. نیستند.