بوسه وزیر اطلاعات بر دستان پدرش / عکس

علوی وزیر اطلاعات در یکی از سفرهای خود به شهرستان جهت حضور در مراسم سخنرانی عمومی، در سالن معلم شهر لامرد به محض ورود پدر بزرگوارشان، خاضعانه بر دست پدر دوست داشتنی خود بوسه می زند.

بوسه وزیر اطلاعات بر دستان پدرش

مشرق